Raporty dodatkowe - gry menedżerskie

Gorąco prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację zajęć i gier biznesowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie opublikowanych na tej stronie źródeł jako aneks do programu Gry Strategiczne.
Przypominamy przy tym, iż umieszczona w tym miejscu baza zawiera opracowania wychodzące poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i służy do inspiracji odnośnie fabuły tworzonych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Kształcenie Kompetencji Przywódczych w Dynamicznej Jednostce Biznesowej, Tymon Kowalski
 • Szkolenia Projektowe, Teresa Balzak
 • BHP w samochodowym zapleczu technicznym
 • Poradnik przezwajania silników indukcyjnych
 • Układy elektroniczne
 • Gry w kursach – fundamenty praktyczne
 • Elementy urządzeń automatyki
 • Gospodarka cieplna czII
 • Wybrane zagadnienia z teorii silników cieplnych
 • Typowe zagrożenia zawodowe
 • Klucz do maszyny cyfrowej czII
 • Słownik ortograficzny
 • Automatyzacja projektowanie procesów technologicznych
 • Geografia ekonomiczna Polski
 • Konserwator urządzeń oświetleniowych - Przewodnik
 • O energii jądrowej bez kompleksów
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Łączniki energoelektryczne średnich napięć
 • Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska
 • Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodnikowych
 • Prawa dziecka
 • Metodyka konstruowania sprzętu elektronicznego
 • Fundamenty obliczeń chemicznych
 • Ściegi szydełkowe
 • Elementy reumatologii
 • Ekonomika i organizacja produkcji
 • Gramatyka języka angielskiego
 • Wielki słownik polsko-angielski z suplementem A-Z
 • Moja firma jak działać na wolnym rynku.
 • Historia rozwoju ekonomiki tom I.
 • Kozioł ofiarny
 • Zrób to w DOS-ie.Wyd.I. 224str.,23cm.
 • MS-DOS w praktyce. Dyskietka XIII-46str., 24cm
 • dBaseIV.Ćwicz z nami 126str,24cm
 • Anatomia człowieka
 • Roboty przemysłowe Projektowanie układów mechanicznych Wyd.I 292 str., 23 cm
 • Komputery równoległe Architektura elementy programowania Wyd.II 202 str., 24 cm
 • Informatyka - pierwsze kroki Wyd.II + dyskietka 214 str., 23 cm
 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr1 w Europie Wyd I 576s 23cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Corel Draw 5.0 471 str., 24 cm
 • Corel DRAW 4.0 t.II 177s 20cm
 • Komentarz do prawa wekslowego i prawa czekowego stan prawny 15.10.94 295s 21cm
 • Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych Wyd.II 279 str., 20 cm
 • Urządzenia energoelektroniczne Wyd 1 211s 24cm
 • Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy 612 str,24 cm
 • Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie 443 str,24 cm
 • Podstawy marketingu Wyd.II 216 str,20 cm
 • Technologia maszyn /prot.nr 8-zamiay/
 • Elementy informatyki - użytkowanie komputera + dyskietka 610 str, 24 cm
 • Prawo rzeczowe
 • Wprowadzenie do mikroekonomii 334 str, 20 cm
 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego Protokół nr 97-zamiany
 • Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza 320 str, 24 cm
 • Kształtowanie terenów zieleni 366 str, 24 cm
 • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski+ mapa turystyczna Polski 1046s 26cm
 • Historia 1939-1997/98 Polska i świat 492 str, 24 cm
 • Przysłowia świata 503s 20cm
 • Jak zapewnić wielokrotne kwitnienie roślin 304s 24cm
 • Integracja Europejska.Rozwój rynków 389s 24cm
 • Elektroenergetyczne sieci i urządzenia przemysłowe 249 str, 24 cm
 • Aspekty kombinatoryki 289 str, 24 cm
 • Telekomunikacja 198 str, 24 cm
 • Pracownia fizyczna wspomagana komputerem

  26.02.2016. 00:07