Raport Szkolenia Menedżerskie

Od początków wolnego rynku w Polsce szczególną popularnością cieszą się szkolenia – wnioskujemy z materiału Raport Wyjazdy Team Building. Oczywiste jest, że kadra menedżerska o wysokich umiejętnościach to podstawa biznesu. Korporacje systematycznie przygotowują warsztaty z kierowania projektami, z coachingu, z motywowania zespołu albo z managementu.

Projekty i programy rozwojowe takie dzielą się na otwarte a także zamknięte. Te ostatnie organizowane są na polecenie zainteresowanych firm. Biorą w nich udział tylko pracownicy tych przedsiębiorstw. Warsztaty otwarte, jak wynika to z nazwy, zarezerwowane są dla każdego, kto jest zainteresowany określoną tematyką. Warto wspomnieć, że wszyscy, którzy korzystają z takich warsztatów otwartych muszą najczęściej uiścić opłatę za nie z własnej kieszeni. Rzecz jasna, lokata kapitału w swoje kwalifikacje to większa szansa na awans.

Przekazywaniem wiedzy na kursach biznesowych trudnią się zazwyczaj zawodowi trenerzy. Większość z nich posiada duże doświadczenie w konkretnej dziedzinie, np. w technikach kierowania ludźmi, w coachingu, technice prowadzenia negocjacji itd. Specjaliści prowadzący szkolenia muszą wykazywać nie tylko szeroką i kompleksową znajomość tematu, ale ponadto właściwe wrodzone umiejętności. Ważne jest, by znajomość tematu w stosowny sposób przekazać uczącym się. Oczekiwana jest także wiedza z mowy ciała, umiejętność tworzenia pokazów a także podtrzymywania kontaktów interpersonalnych.

Procedura kursów biznesowych jest niejednokrotnie zbliżona. Używane są prezentacje multimedialne, praca indywidualna, działania w grupach oraz pisemna kontrola zdobytej wiedzy. Zdarza się, że zaplanowane są jeszcze specjalne porady po uczestniczeniu w warsztatach. Im bardziej skomplikowana problematyka, tym bardziej przeciągające się warsztaty, zaplanowane nawet na trzy dni.

Rynek szkoleń powiększa się dynamicznie i wydaje się, że ta dobra passa nie odwróci się w perspektywie kilku najbliższych lat. Bardzo cenione są również imprezy integracyjne połączone z szkoleniami. Ich wielkim plusem jest nie tylko sposobność przekazania wiedzy, ale także konsolidacja zespołu pracowników.

02.10.2014. 10:59