Biblioteczka - gry decyzyjne

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą skonstruowane na przedstawionym tutaj materiale uzupełniającym.

Gorąco prosimy słuchaczy naszych treningów i symulacji strategicznych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie przedstawionych tu lektur po kursie Symulacje .

Pzegląd wiedzy o gospodarce produkcyjnej

Projektowanie sieci wodociągowych

Zapobieganie porażeniom elektr. w przemyśle

Symulacje finansowe – podstawy teoretyczne

Maszyna cyfrowa szuka odpowiedniego stanowiska

Ciepłownictwo cz I

Wytwarzanie energii cieplnej

Zwalczanie hałasu w przemyśle zagadnienia wybrane

Spawanie rurociągów

Przewodnik techniczny kierownika budowy

Encyklopedia techniki Technika ogólna

Nowoczesne metody obliczeń sieci rozdzielczej

Praktyka systemów złożonych

Elementy fizyczne elekroniki ciała stałego

Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie.

Przyrządy uchwyty i sterowanie przenmatyczne.

Zastosowanie maszyn analogicznych i cyfrowych do obliczeń

Rybactwo jeziorowe i rzeczne

Nowe i najnowsze układy elektroniczne

Gospodarka wodna

Pzegląd fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie

Darowizna.

IBM PC, PC DOS

Energetyka jądrowa w Polsce

Menopauza

EUREKA

IBM PC dla każdego.

Opis pakietu TAG-wersja 2.04

Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski

Co i jak w assemblerze.cz.II. 85str.,20cm.

Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. 231str.,20cm.

Adsorpcja jonów na węglu aktywnym 217 str., 20 cm

Komputerowe metody analizy pola elektromagnetycznego Wyd. II 208 str., 24 cm

MS-DOS 4.01 Wyd.IV 91 str., 16 cm

Microsoft Excel 4.0 ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 24 cm

MS-DOS 6.0 bez tajemnic Wyd.II 279 str., 23 cm

Kredyty t.1 Przewodnik dla praktyków + dyskietka 307 str., 20 cm

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Rejestry sądowe-spółek handlowych-spółdzielni-przedsiębiorstw państwowych 224 str., 20 cm

Photo Styler 2.0 for Windows 236 str., 20 cm

Chemia w pytaniach i odpowiedziach dla uczniów szkół średnich 256 str., 20 cm

Zapis konstrukcji - zadania 146 str., 20 cm

Makroekonomia Podręcznik europejski

SyBase sql Server 240 str,24 cm

Encyklopedia żeglarstwa 578 str,24 cm

Słownik francusko-polski, polsko-francuski 600 str,18 cm

Rysunek techniczny dla mechaników 371 str, 24 cm

Aparaty elektryczne w pytaniach i odpowiedziach 291 str, 20 cm

Kanalizacja miast i oczyszczanie ściekówLeksykon 450 str, 18 cm

Kompendium geografii dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 254 str, 24 cm

Photoshop 4 w praktyce 368 str, 24 cm

Technika świetlna '98 t.1 Leksykon - informator 424 str, 24 cm

Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich Wyd.VII 368 str, 20 cm

Termometria Przyrządy i metody 647s 24cm

Sztuka świata t.12. Leksykon A-K 399 str, 32 cm

Statystyka - wzory i tablice 75 str, 24 cm

Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 510 str, 24 cm

The New Encyclopedia Britannica Volume 22

Fundamenty rachunkowości cz.1 324 str, 24 cm

Analiza matematyczna w zadaniach cz.2 487s 24cm

Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym 696 str, 24 cm

Skuteczne przywództwo

29.12.2014. 00:01

Biblioteczka - gry strategiczne

Gry szkoleniowe w naszym projekcie dla technologów będą sformułowane na następującym materiale informacyjnym.
Gorąco prosimy uczestników realizowanych u nas zajęć i symulacji biznesowych dla kierowników produkcji o przejrzenie wymienionych poniżej książek w ramach warsztatu Gry Biznesowe.

Pomiary temperatury

Majster w przedsiębiorstwie przemysłowym

Rola i zadania lekarza Przemysłowego
Symulacje w kursach – fundamenty praktyczne
Elektrochemia
Pzegląd fizyczne technologi materiałowej
Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ
Elementy prawa dla ekonomistów
Polityka rolna - wybrane problemy
Metrologia długości kąta
Prognozowanie w technice
Elementy ekonomiki przemysłu
Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
Symbole graficzne w elektrotechnice,elektronice i automatyce
Fizyczne Pzegląd elektrotechniki
Matematyka dla wyższych szkół technicznych t.3
Konserwacja i opalowanie wyrobów metalowych
Aparatura kontrolno-pomiarowa w przemyśle chemicznym.
Wzmacniacze elektro-akustyczne
Pomiary temperatury
Elementy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie
Historia Polski 1864-1948
Technologia podstawowych syntez organicznych
Podstawy konstrukcji maszyn t.2
Turbo-Pascal 5.0 wersja profesjonalna
Mikrokomputery 16-bitowe Rodzina NTE I8086
Turbo Pascal 5.0 PPP
Kontrola wody i pary w energetyce
Tag - program na miarę Twoich potrzeb
Elementy elektroniczne. Diody.Półprzewodniki.
Aparaty elektryczne. Wyd.I. 330str.,23cm.
Windows 3.1 101 wskazówek i trików Wyd I 174 str., 24 cm
Nauka o procesach ceramicznych 376 str., 24 cm
Wielki słownik niemiecko-polski T.I z suplementem A-K Wyd.XII 1032 str., 24 cm
Pralki automatyczne Budowa Naprawa Eksploatacja Wyd.I 173 str., 24 cm
Ochrona programów i danych w praktyce dyskietka 114 str., 23 cm
Anatomia PC 301 str., 23 cm
Symulacje w kursach – fundamenty teoretyczne
Zrozumieć giełdę Wyd.IV 173 str., 22 cm
Atari-Logo komputerowe przykłady 287 str., 24 cm
Ekonomiczne determinaty ustaleń cen na giełdzie 151 str., 23 cm
Rachunek kosztów dla inżynierów Wyd II 232s,24cm
Zasady rachunkowości akty wykonawcze objaśnienia 271s 20cm
Własność intelektualna 620 str,18 cm
Zarządzanie Praktyka Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
Mały słownik poprawnej polszczyzny 255 str, 18 cm
Ocena przedsiębiorstwa według standardówświatowych Wyd.II 275 str, 24 cm
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz.II statystyka matematyczna 328 str, 24 cm
Kodeks karny,Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczy- nowy 422 str, 21 cm
Międzynarodowe stosunki finansowe 337 str, 21 cm
Chemia w szkole średniej - powtórzenie i testy egzamizacyjne 846 str, 21 cm
Negocjacje zbiorowe
Rachunkowość od podstaw w świetle ustawy o rachunkowości 416 str, 20 cm
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz.I 255 str, 24 cm
Wielki słownik polsko-rosyjski A-Ó 656 str, 24 cm
Fundamenty konstrukcji maszyn t.3 Wyd.III 716 str,24 cm
Rosyjsko-polski słownik tematyczny 509 str, 20 cm
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach 366s,24cm
Word 2000 w.polska 844 str, 24 cm
Tworzywa sztuczne. Przewodnik 1029s 20cm
Jak zbudować fontannę, mostek, staw... 94 str, 30 cm
Analiza matematyczna. Funkcja wielu zmiennych wyd.2 poprawione 546s 24cm

12.12.2014. 00:03

Raport Szkolenia Menedżerskie

Od początków wolnego rynku w Polsce szczególną popularnością cieszą się szkolenia – wnioskujemy z materiału Raport Wyjazdy Team Building. Oczywiste jest, że kadra menedżerska o wysokich umiejętnościach to podstawa biznesu. Korporacje systematycznie przygotowują warsztaty z kierowania projektami, z coachingu, z motywowania zespołu albo z managementu.

Projekty i programy rozwojowe takie dzielą się na otwarte a także zamknięte. Te ostatnie organizowane są na polecenie zainteresowanych firm. Biorą w nich udział tylko pracownicy tych przedsiębiorstw. Warsztaty otwarte, jak wynika to z nazwy, zarezerwowane są dla każdego, kto jest zainteresowany określoną tematyką. Warto wspomnieć, że wszyscy, którzy korzystają z takich warsztatów otwartych muszą najczęściej uiścić opłatę za nie z własnej kieszeni. Rzecz jasna, lokata kapitału w swoje kwalifikacje to większa szansa na awans.

Przekazywaniem wiedzy na kursach biznesowych trudnią się zazwyczaj zawodowi trenerzy. Większość z nich posiada duże doświadczenie w konkretnej dziedzinie, np. w technikach kierowania ludźmi, w coachingu, technice prowadzenia negocjacji itd. Specjaliści prowadzący szkolenia muszą wykazywać nie tylko szeroką i kompleksową znajomość tematu, ale ponadto właściwe wrodzone umiejętności. Ważne jest, by znajomość tematu w stosowny sposób przekazać uczącym się. Oczekiwana jest także wiedza z mowy ciała, umiejętność tworzenia pokazów a także podtrzymywania kontaktów interpersonalnych.

Procedura kursów biznesowych jest niejednokrotnie zbliżona. Używane są prezentacje multimedialne, praca indywidualna, działania w grupach oraz pisemna kontrola zdobytej wiedzy. Zdarza się, że zaplanowane są jeszcze specjalne porady po uczestniczeniu w warsztatach. Im bardziej skomplikowana problematyka, tym bardziej przeciągające się warsztaty, zaplanowane nawet na trzy dni.

Rynek szkoleń powiększa się dynamicznie i wydaje się, że ta dobra passa nie odwróci się w perspektywie kilku najbliższych lat. Bardzo cenione są również imprezy integracyjne połączone z szkoleniami. Ich wielkim plusem jest nie tylko sposobność przekazania wiedzy, ale także konsolidacja zespołu pracowników.

02.10.2014. 10:59

<< Pierwszy < Poprzednia [20 / 20] Następna > Ostatni >>