Narzędzia - gry menedżerskie

Bardzo prosimy klientów naszych wykładów i gier szkoleniowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przejrzenie poniższych lektur na szkolenie Gry Decyzyjne.
Zwracamy uwagę przy tym, iż niniejsza lista zawiera tytuły wychodzące poza klasyczną wiedzę o grach i służy do inspiracji w kwestii fabuły pisanych przez Naszych Uczestników gier.
 • Wzmacnianie Umiejętności Przywódczych w Konkurencyjnej Instytucji, Tymon Stanisławski
 • Szkolenia Techniczne, Teresa Balzak
 • Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych.
 • Montaż i eksploatacja kondensatorów elektroenergetycznego
 • Organizacja przewozów pracowniczych i szkolnych w transporcie samochodowym
 • Symulacje marketingowe – fundamenty praktyczne
 • Psychologiczne warunki dobrej roboty
 • Fizyka doświadczalna cz. IV Optyka
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czI
 • Pierwsza Pomoc
 • Statystyka dla wyższych zawansowanych studiów
 • Mechanika techniczna t IV
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Gospodarka materiałowa na placu budowy
 • Podręcznik kierowcy mechanika straży pożarnych
 • Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
 • Historia prawa
 • Historia myśli socjologicznej tom 2
 • Rozmówki angielskie
 • Wzory umów zawieranych przez jednostki gosp.uspołecz.
 • Poradnik inżyniera i technika budowlanego t.6. Rusztowania,organizacja budowy.
 • Mieszkanie z wyobraźnią
 • Konstrukcje żelbetowe t.2 wyd.5
 • Historia Polski do roku 1505
 • Zasady prawa pracy dla ekonomistów
 • Napęd elektryczny w pytaniach i odpowiedziach
 • Ekonomika przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Zastosowanie rachunku kosztów w ekonomice projektowania architektonicznego i uro
 • Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski
 • Kredyty i gwarancje bankowe.wyd.II zaktualizowane i rozszerzone.Prot.nr 134-zamiany
 • Informatyczna infrastruktura zarządzania
 • Wordperfect 5.1. Tabele,równania,grafika 75str.,20cm.
 • Algorytmy pomiarów cyfrowych w automatyce elektroenergetycznej.Wyd.I. 154str.,20cm.
 • Fizyka dielektryków Wyd.III 395 str., 24 cm
 • Prawo rodzinne Wyd VII 301str,20cm
 • Drukarki laserowe bez tajemnic 273s,23cm
 • Repetytorium z fizyki - mechanika i termodynamika Wyd.I 208 str., 20 cm
 • Regulatory wielofunkcyjne Układy i systemy elektroniczne 324 str., 24 cm
 • Odpylanie i odpylacze T.I Mechanika aerozoli i odpylanie suche 309 str., 24 cm
 • Gry na szkoleniach – fundamenty teoretyczne
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem St.pr.31.10.93 818 str., 24 cm
 • Słownik esperancko-polski A-Z 542 str., 21 cm
 • Rachunkowość Wyd I 410s 24cm
 • Decyzje w zarządzaniu Biblioteka Menedżera 238s 20cm
 • Statgraphics 245s 24cm
 • Samochody osobowe cz.8 Opisy techniczne i dane regulacyjne 232 str,24 cm
 • Ekologia środowisko przyroda wyd 2
 • Ilustrowane dzieje Polski Historia Polski od pradziejów ziem słowiańskich po czasy współczesne 131 str,30 cm
 • Rysunek techniczny dla mechaników 371 str, 24 cm
 • Kierowanie 535 str, 30 cm
 • Zarządzanie kosztami w praktyce światowej 151 str, 24 cm
 • Controling - planowanie, kontrola, kierowanie 203 str, 24 cm
 • Excel 97 Poznaj w 24 godz.
 • Prawo handlowe - zarys wykładu 569 str, 24 cm
 • Aspekty kombinatoryki 289 str, 24 cm
 • Wstęp do bankowości 107 str, 24 cm
 • Gramatyka francuska dla młodzieży 467 str, 20 cm
 • Atlas świata - ogólnogeograficzny 160 str 35 cm
 • Ekonomia marketing i zarządzanie 224 str, 24 cm
 • Urządzenie telekomutacyjne, Cz.1
 • ABC komputera 2001 364 str, 24 cm
 • Słownik łacińsko-polski 545 str, 17 cm
 • Obrazy organizacji 489s 21cm
 • Słownik hydrobiologiczny wyd nowe 287s 24cm

  09.10.2016. 00:02