Materiały - gry menedżerskie

Gry symulacyjne w naszym programie dla technologów będą opierały się na następującym materiale informacyjnym.
Gorąco prosimy słuchaczy realizowanych u nas kursów i symulacji szkoleniowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie źródeł jako aneks do programu Coachingowe Symulacje Menedżerskie.
Informujemy w tym miejscu, iż poniższa lista zawiera lektury wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w kwestii scenariusza projektowanych przez Kursantów gier.
 • Rozwój Umiejętności Menedżerskich w Rosnącej Instytucji, Tymon Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Anna Dudeń
 • Stosunki środowiskowe przedsiębiorstwa przemysłowego
 • Energetyka wodna
 • Technika odbioru radiowego
 • Symulacje motywacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Częstotliwościowe metody w teori Nieliniowych ukł. dynam.
 • Teoria procesów cieplnych
 • Maszyny i urządzenia energetyczne cz. III
 • Uwaga Wybuch BHP
 • Podręcznik kierowców zawodowych kat BiC
 • Wytrzymałość materiałów
 • Przekładanie stożkowe i hipoidealne
 • Rachunek kosztów
 • Projektowanie obwodów pomocniczych urządzeń elektroenergetycznych elektrowni i s
 • Vademecum obrabiarek skrawających.
 • Ekonomia polityczna kapitalizmu
 • Ochrona odgromowa t.I
 • Niezawodność elementów elektronicznych
 • Systemy komputerowe automatyki przemysłowej 2 Zastosowania
 • Konkursy na stanowiska kierownicze.
 • Kodeks pracy .Tekst jednolity ustawy Prot.nr 15-zamiany/
 • Podstawy i praktyka programowania mikroprocesorów
 • Silniki dwusuwowe pojazdów
 • Architektura komputerów
 • Podstawy neurologii klinicznej
 • Osłuchiwacze serca
 • ChiWriter 3.01 PPP
 • Zagadnienia techniki mikroprocesowej
 • Side Kick Plus
 • Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy dług publiczny
 • Badanie urządzeń energoelektrycznych. Wyd I. 324str.,23cm
 • System rynkowy. Elementy mikro i makroekonamii.Wyd.II zmienione
 • Sztuka świata tom 3 471 str., 30 cm
 • Zadania i problemy z fizyki.Wyd III Tom III 297str,20cm
 • Encyklopedja powszechna t 7 320 str., 24 cm
 • Technologia - szlifierstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.IV 374 str., 20 cm
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II uakt. 425 str., 21 cm
 • Słownik pierwiastków chemicznych 238 str., 21 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Technologia i mechanizacja odlewnictwa Technologia formy i rdzenia cz.I Podręcznik dla technikum 399 str., 23 cm
 • Polska i świat w XX wieku Wyd.V 564 str., 21 cm
 • Excel 5 PL dla Windows Pierwsze kroki 308s 24cm
 • Kodeks karny i kodeks karny wykonawczy zustawą o ochronie obrotu gospodarczego Wyd.II 132 str., 20 cm
 • Psychologia ogólna Procesy percepcji Myślenie rozwiązywanie problemów Podejmowanie decyzji
 • Analiza rynków finansowych Analiza techniczna 192s 24cm
 • Ekologia środowisko przyroda wyd 2
 • Słowniczek angielsko-polski, polsko-angielski 680 str,15 sm
 • Ocena przedsiębiorstwa według standardówświatowych Wyd.II 275 str, 24 cm
 • Fundamenty teorii o społeczeństwie 292 str, 20 cm
 • Kierowanie 656 str, 30 cm
 • Projektowanie instalacje sanitarne i el ektryczne 376 str, 24 cm
 • Kronika Polski wyd specjalne
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych Poradnik
 • Napęd hydrostatyczny t.2 Układy wyd 4
 • Połaniec królewskie miasto dzieje i osobliwości 112s 21cm
 • Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola Wyd. VII
 • Nauka administracji 191 str, 21 cm
 • Socjologia ogólna 358s 24cm
 • Socjologia pracy
 • Elementy i podzespoły półprzewodnikowych układów napędowych 289 str, 24 cm
 • Rada Nadzorcza - czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność 243 str, 24 cm
 • Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych 294 str, 24 cm
 • Fundamenty mechaniki płynów i hydrauliki Wyd.3 335 str, 24 cm

  23.10.2015. 00:11