Biblioteczka - gry strategiczne

Gry szkoleniowe w naszym projekcie dla technologów będą sformułowane na następującym materiale informacyjnym.
Gorąco prosimy uczestników realizowanych u nas zajęć i symulacji biznesowych dla kierowników produkcji o przejrzenie wymienionych poniżej książek w ramach warsztatu Gry Biznesowe.

Pomiary temperatury

Majster w przedsiębiorstwie przemysłowym

Rola i zadania lekarza Przemysłowego
Symulacje w kursach – fundamenty praktyczne
Elektrochemia
Pzegląd fizyczne technologi materiałowej
Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ
Elementy prawa dla ekonomistów
Polityka rolna - wybrane problemy
Metrologia długości kąta
Prognozowanie w technice
Elementy ekonomiki przemysłu
Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
Symbole graficzne w elektrotechnice,elektronice i automatyce
Fizyczne Pzegląd elektrotechniki
Matematyka dla wyższych szkół technicznych t.3
Konserwacja i opalowanie wyrobów metalowych
Aparatura kontrolno-pomiarowa w przemyśle chemicznym.
Wzmacniacze elektro-akustyczne
Pomiary temperatury
Elementy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie
Historia Polski 1864-1948
Technologia podstawowych syntez organicznych
Podstawy konstrukcji maszyn t.2
Turbo-Pascal 5.0 wersja profesjonalna
Mikrokomputery 16-bitowe Rodzina NTE I8086
Turbo Pascal 5.0 PPP
Kontrola wody i pary w energetyce
Tag - program na miarę Twoich potrzeb
Elementy elektroniczne. Diody.Półprzewodniki.
Aparaty elektryczne. Wyd.I. 330str.,23cm.
Windows 3.1 101 wskazówek i trików Wyd I 174 str., 24 cm
Nauka o procesach ceramicznych 376 str., 24 cm
Wielki słownik niemiecko-polski T.I z suplementem A-K Wyd.XII 1032 str., 24 cm
Pralki automatyczne Budowa Naprawa Eksploatacja Wyd.I 173 str., 24 cm
Ochrona programów i danych w praktyce dyskietka 114 str., 23 cm
Anatomia PC 301 str., 23 cm
Symulacje w kursach – fundamenty teoretyczne
Zrozumieć giełdę Wyd.IV 173 str., 22 cm
Atari-Logo komputerowe przykłady 287 str., 24 cm
Ekonomiczne determinaty ustaleń cen na giełdzie 151 str., 23 cm
Rachunek kosztów dla inżynierów Wyd II 232s,24cm
Zasady rachunkowości akty wykonawcze objaśnienia 271s 20cm
Własność intelektualna 620 str,18 cm
Zarządzanie Praktyka Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
Mały słownik poprawnej polszczyzny 255 str, 18 cm
Ocena przedsiębiorstwa według standardówświatowych Wyd.II 275 str, 24 cm
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz.II statystyka matematyczna 328 str, 24 cm
Kodeks karny,Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczy- nowy 422 str, 21 cm
Międzynarodowe stosunki finansowe 337 str, 21 cm
Chemia w szkole średniej - powtórzenie i testy egzamizacyjne 846 str, 21 cm
Negocjacje zbiorowe
Rachunkowość od podstaw w świetle ustawy o rachunkowości 416 str, 20 cm
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz.I 255 str, 24 cm
Wielki słownik polsko-rosyjski A-Ó 656 str, 24 cm
Fundamenty konstrukcji maszyn t.3 Wyd.III 716 str,24 cm
Rosyjsko-polski słownik tematyczny 509 str, 20 cm
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach 366s,24cm
Word 2000 w.polska 844 str, 24 cm
Tworzywa sztuczne. Przewodnik 1029s 20cm
Jak zbudować fontannę, mostek, staw... 94 str, 30 cm
Analiza matematyczna. Funkcja wielu zmiennych wyd.2 poprawione 546s 24cm

12.12.2014. 00:03