Biblioteczka - gry decyzyjne

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą skonstruowane na przedstawionym tutaj materiale uzupełniającym.

Gorąco prosimy słuchaczy naszych treningów i symulacji strategicznych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie przedstawionych tu lektur po kursie Symulacje .

Pzegląd wiedzy o gospodarce produkcyjnej

Projektowanie sieci wodociągowych

Zapobieganie porażeniom elektr. w przemyśle

Symulacje finansowe – podstawy teoretyczne

Maszyna cyfrowa szuka odpowiedniego stanowiska

Ciepłownictwo cz I

Wytwarzanie energii cieplnej

Zwalczanie hałasu w przemyśle zagadnienia wybrane

Spawanie rurociągów

Przewodnik techniczny kierownika budowy

Encyklopedia techniki Technika ogólna

Nowoczesne metody obliczeń sieci rozdzielczej

Praktyka systemów złożonych

Elementy fizyczne elekroniki ciała stałego

Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie.

Przyrządy uchwyty i sterowanie przenmatyczne.

Zastosowanie maszyn analogicznych i cyfrowych do obliczeń

Rybactwo jeziorowe i rzeczne

Nowe i najnowsze układy elektroniczne

Gospodarka wodna

Pzegląd fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie

Darowizna.

IBM PC, PC DOS

Energetyka jądrowa w Polsce

Menopauza

EUREKA

IBM PC dla każdego.

Opis pakietu TAG-wersja 2.04

Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski

Co i jak w assemblerze.cz.II. 85str.,20cm.

Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. 231str.,20cm.

Adsorpcja jonów na węglu aktywnym 217 str., 20 cm

Komputerowe metody analizy pola elektromagnetycznego Wyd. II 208 str., 24 cm

MS-DOS 4.01 Wyd.IV 91 str., 16 cm

Microsoft Excel 4.0 ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 24 cm

MS-DOS 6.0 bez tajemnic Wyd.II 279 str., 23 cm

Kredyty t.1 Przewodnik dla praktyków + dyskietka 307 str., 20 cm

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Rejestry sądowe-spółek handlowych-spółdzielni-przedsiębiorstw państwowych 224 str., 20 cm

Photo Styler 2.0 for Windows 236 str., 20 cm

Chemia w pytaniach i odpowiedziach dla uczniów szkół średnich 256 str., 20 cm

Zapis konstrukcji - zadania 146 str., 20 cm

Makroekonomia Podręcznik europejski

SyBase sql Server 240 str,24 cm

Encyklopedia żeglarstwa 578 str,24 cm

Słownik francusko-polski, polsko-francuski 600 str,18 cm

Rysunek techniczny dla mechaników 371 str, 24 cm

Aparaty elektryczne w pytaniach i odpowiedziach 291 str, 20 cm

Kanalizacja miast i oczyszczanie ściekówLeksykon 450 str, 18 cm

Kompendium geografii dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 254 str, 24 cm

Photoshop 4 w praktyce 368 str, 24 cm

Technika świetlna '98 t.1 Leksykon - informator 424 str, 24 cm

Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich Wyd.VII 368 str, 20 cm

Termometria Przyrządy i metody 647s 24cm

Sztuka świata t.12. Leksykon A-K 399 str, 32 cm

Statystyka - wzory i tablice 75 str, 24 cm

Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 510 str, 24 cm

The New Encyclopedia Britannica Volume 22

Fundamenty rachunkowości cz.1 324 str, 24 cm

Analiza matematyczna w zadaniach cz.2 487s 24cm

Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym 696 str, 24 cm

Skuteczne przywództwo

29.12.2014. 00:01