Artykuły - gry biznesowe

Gry symulacyjne w naszym programie dla technologów będą wypracowane na następującym materiale teoretycznym.

Gorąco prosimy abiturientów prowadzonych przez naszą organizację treningów i gier szkoleniowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie opublikowanych na tej stronie opracowań przed wykładem Zespołowe Symulacje .

Sprężarki zeszyt 1.Technologia Robót i Ekspoatacji

Rysunek techniczny dla szkół górniczych

Systemy radiokomunikacyjne w kolejnictwie

Gry szkoleniowe – fundamenty teoretyczne

Podstawy miernictwa elektrycznego

Poradnik branży papierniczej

Zbiór zadań z fizyki dla klasy I LO

Instrukcje i odbiorniki elektryczne

Przewodnik dyżurnego ruchu

Biblioteka w zakładzie pracy

Techniki wytwarzania powłoki ochronne

Elektronika w pytaniach i odpowiedziach

Elektrotechnika tom II w pytaniach i odpowiedziach

Czas i jego pomiary

Urządzenia elektryczne.Profilaktyka pożarowa

Ekonomia polityczna t.I i II.

Rozważania nad prawem o ruchu drogowym

Projektowanie analogowych układów scalonych

Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz. Technika cyfrowa

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Instalowanie i wypożyczanie radiostacji amatorskich.

Elementy budownictwa dla inżynierów sanitarnych.

Praca mistrza i jej usprawnienie BOP

Niezawodność łożysk tocznych

Angielsko-polski słownik biznesmena i menedżera

Metody nauki czytania w krajach anglojęzycznych

Słownik angielsko-polski i polsko-angielski

Zarys technologii chemicznej.

Poznaj swój komputer IBM PC

Koprocesory 80287,80387 oraz i486. 180str.,20cm.

Matematyka cz.IV. Wyd.VII. Podręcznik akademicki. 341str.,23cm.

Dzieje Polski do roku 1501 Wyd.IV 288 str., 25 cm

Zadania i problemy z fizyki.Wyd.III Tom I 254str,20cm

Norton Commander 3.0 Kompletny opis pakietu Wyd.II 48 str., 20 cm

Pracownia elektryczna dla ZSZ Wyd.V 167 str., 20 cm

Podstawowe prawa socjalne i ekonomiczne Europejska karta socjalna 151 str., 20 cm

Słownik synonimów 490 str., 21 cm

Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne

Algebra i geometria analityczna wielowymiarowa w zadaniach Wyd.VI 162 str., 20 cm

Pomiary oscyloskopowe Wyd.I 242s 24cm

Quattro Pro do do Windows 283 str., 24 cm

Mały słownik hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański Wyd.VI 717 str., 15 cm

Norton Commander 5 Opis programu 138s 23cm

Energetyka a ochrona środowiska Wyd.III 448 str,20 cm

Kierowanie 535 str,26 cm

Podstawy konstrukcji maszyn t.2 Wyd.II 656 str,24 cm

Komputerowe karty graficzne + dyskietka 496 str, 24 cm

Elementarne zagadnienia ekonomii 374 str, 24 cm

Słownik czesko-polski A-Ż 1116 str, 24 cm

Analiza matematyczna w zadaniach cz.I Wyd.XXIII 510 str, 24 cm

Przewodnik po etyce

Leksykon marketingu 336 str, 24 cm

Finanse publiczne Praktyka i praktyka

Pracownia elektryczna wyd 7 228s 24cm

Praktyka pola elektromagnetycznego 272 str, 24 cm

Układy cyfrowe 220 str, 24 cm

Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków wyd.5 622s 24cm

Słownik prawniczo-handlowy polsko-niemiecki.Bankowość,ekonomia,finanse,prawo 703s 24cm

Angielsko-polski słownik idiomów i zwrotów 246 str, 24 cm

Turbo Pascal praktyczny kurs D-173 236 str. 24 cm

Rysunek techniczny 299 str, 24 cm

Układy półprzewodnikowe

17.01.2015. 00:02